Samtliga skattekrav uppfyllda i Nepal

Svensk och internationell media har den senaste tiden rapporterat om skatter som har betalats av Ncell. Telia Company sålde Ncell i april 2016 och hänvisar alla frågor om nuvarande skatteinbetalningar till Ncell och bolaget nya ägare Axiata. Telia Company har uppfyllt samtliga skattekrav för verksamheten i nepalesiska Ncell under åren 2008–2016 och för försäljningen av dotterbolaget till Axiata under 2016.

Den nepalesiska skattemyndigheten har nyligen skickat ett brev till Telia Company med en begäran om att företaget ska betala reavinstskatt på den utländska delen av transaktionen när Ncell såldes.

Skattemyndighetens begäran förändrar inte Telia Companys uppfattning att samtliga skattekrav har uppfyllts i samband med avyttringen av Ncell.