Smart kollektivtrafik – nyckeln till städernas nya utmaningar

Allt fler nordbor väljer att bosätta sig i städer vilket leder till nya utmaningar för kollektivtrafiken. Enligt en ny rapport från Telia och Arthur D. Little finns det till exempel risk för att Sverige bara når halvvägs till målet om fördubblat antal resor i kollektivtrafiken 2020. Men redan idag finns en rad smarta lösningar för att möta de nya utmaningarna.

Urbaniseringen är en global megatrend och Norden är inget undantag. Andelen nordbor som bor i städer ökade från 25 procent 2005 till nästan 35 procent 2015. En konsekvens av detta är att trycket på kollektivtrafiken har ökat. I Stockholm har den genomsnittliga pendlingstiden ökat med 20 procent mellan 1995 och 2013.

Många städer har ambitiösa mål; Köpenhamn har till exempel som mål att 75 procent av alla resor ska göras med kollektivtrafik, cykel eller till fots senast 2025, Sverige siktar på att dubblera antalet resor i kollektivtrafiken mellan 2006 och 2020. Men det finns utmaningar, Telia och ADLs rapport visar att Sverige bara kommer att nå halvvägs till målet om kollektivtrafiken inte blir smartare.

- Trots att Norden är en av världens mest uppkopplade och digitaliserade regioner riskerar vi att halka efter. För att lösa en av urbaniseringens största utmaningar måste morgondagens kollektivtrafik bli smartare, exempelvis genom att länka samman uppkopplade fordon till intelligenta transportsystem (ITS), säger Martin Glauman, Partner, Arthur D. Little.

ITS kännetecknas av att olika transportformer sammanförs med fysisk och digital infrastruktur som gör kollektivtrafiken mer integrerad, oberoende och anpassad efter passagerarna.

Det innebär till exempel att passagerare kommer att kunna resa med samma biljett eller månadskort oavsett om de väljer buss, cykel eller taxi. Snart kommer också självkörande fordon att vara en självklar del av kollektivtrafiken. Köpenhamns tunnelbana är ett tidigt exempel på det, och bussbolaget Nobina gjorde ett lyckat pilotprojekt med självkörande bussar i Kista utanför Stockholm våren 2017.

Stora vinster
Genom ITS kommer kollektivtrafiken att växa och skapa ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar. Genom att ersätta ensambilåkande med bussar, cyklar och tunnelbana
minskar koldioxidutsläppen, köerna och bullernivån. Om kollektivtrafik ökar med 10%, som andel av den totala antalet transporter, så kan koldioxidutsläppen minska med upp till 10 %,.

Men för att det här ska bli verklighet behöver hela ekosystemet utvecklas.

- Ett digitalt ekosystem för kollektivtrafiken är kärnan i vårt framtida samhälle. För att det ska bli verklighet behöver alla aktörerna i kollektivtrafiken funder på vad deras roll i ekosystemet faktiskt ska vara och att detbygger på öppna plattformar, skalbarhet och pålitlig teknik, säger Johan Öberg, Head of Marketing and Partner management, Telia IoT.

Nya ekosystem
Det nya ekosystem ställer nya krav; myndigheter behöver säkerställa en bra grund för innovation och tillväxt, och tillgång till öppna data och plattformar. För transportoperatörer handlar det om att skapa nya, öppna och hållbara affärsmodeller. Här har ICT-företagen har en nyckelroll i att skapa öppna digitala plattformar för nya tjänster och att välja rätt ICT-partner är avgörande för att myndigheter och transportoperatörer ska kunna anpassa sig till de nya förutsättningarna.

I takt med att nya öppna ekosystem bildas fler innovativa lösningar att skapas i kollektivtrafiken vilket ökar effektiviteten och gynnar passagerarna. Ingen vet exakt hur kollektivtrafiken kommer att förändras, men säkert är att förändringen kommer.

Läs hela rapporten

Besök Telia i Almedalen!
Under Almedalsveckan fortsätter diskussionen på seminariet ”Smartare städer och digitaliserad kollektivtrafik”. Varmt välkommen!

Tid: 5 juli 14.00–15:00
Plats: Telias paviljong, Wisby Strand

Läs mer om seminariet här