Sammankopplade på en djupare nivå

Det värsta som kan hända den som arbetar flera hundra meter under jordens yta är ett ras – att bli avskuren från världen och att luften börjar tar slut. Vad många som arbetar på eller ovanför markplan kanske inte vet är att det i en gruva också kan finnas förrädiska gaser och att tunga maskiner manövrerar sig fram genom även de smalaste passagerna. Men, digitalisering kan göra gruvorna både säkrare och effektivare. Telia deltar i ett unikt forskningsprojekt för att ta reda på hur människors liv kan förbättras och hur industrier kan blir mer effektiva genom full uppkoppling – överallt.

Det är i Bolidens gruva i Kankberg som det händer. Inom projektet PIMM (Industrial Mobile Communication in Mining) har den senaste tekniken för mobil kommunikation installerats för att testa hur prestandan står sig i en minst sagt oländig terräng, där tjall på nätet och förlorad kommunikation snabbt kan bli en fråga om liv och död.

Telia, Boliden, Ericsson, Volvo CE, ABB, RISE SICS och LTU har också enat sina krafter för att undersöka vad nästa generations mobilnät 5G kan göra för digitaliseringen av industrier, för arbetsmiljö och säkerhet och för den avgörande kommunikationen och automatiseringen i en gruva. Och i Kankberg stod Telia för utvecklandet av kommunikationstjänster.

– Vi har haft möjligheten att, tillsammans med våra partners, verkligen utforska alla möjligheter att digitalisera verksamheten under mark, säger Telia Sveriges Magnus Leonhardt, chef för strategi och affärsutveckling.

– Det har handlat om allt från att använda mobiltelefoner 400 meter ner i berget och fjärrstyrning av fordon, till att sammankoppla olika typer av utrustning som då kan bidra till att allt blir säkrare för dem som jobbar i gruvan.

Alla inom PIMM är teknikbaserade företag, och Magnus Leonhardt förklarar att viljan att samarbeta har varit unik. Volvo CE utvecklade och testade sin fjärrstyrda hjullastare, där operatören sitter i ett kontor på marknivå medan han eller hon styr lastaren 400 meter nedanför. Ericsson byggde mobilnätet i gruvan, som en del i programmet "5G for Sweden". ABB tog hand om ventilationssystemet via kontrollfunktionen i det trådlösa molnet.

– Det är precis här vi vill vara, i samarbete med våra kunder och på en inlärningskurva för att förstå våra kunders behov i en bransch som är avgörande för landets utveckling. Det är helt i linje med Telias strategi att ständigt lära och att stötta våra kunder när de digitaliserar sin verksamhet, säger Magnus Leonhardt.

– Vi gick in i projektet med öppet sinne och med ambitionen att förstå en bransch. Och det fungerar, vi har blivit en riktig möjliggörare här – en ”enabler”.

Också i linje med Telias strategi är några av de mer handfasta resultaten som ses i Kankberg, alltså mervärdet.

– Vi utvecklar nya lösningar och adderar värde, säger Magnus Leonhardt och radar upp flera exempel.

Ett av dem var testerna av smarta bergsbultar – bergsbultar används för att säkra bergväggarna efter sprängning. De smarta bultarna gjorde det möjligt att göra mätningar online och få till bättre varningssystem. Dessutom utvecklades ett positionssystem för fjärrstyrning av maskiner och för att lokalisera personal om en olycka skulle ske. Personalen i gruvan kan nu dessutom använda sina mobiltelefoner, med ännu bättre täckning än ovan jord.  

När projektet nu går in i Fas 2 kommer fler Teliaenheter att vara inblandade, som Division X och Purple +. Telia blir ägare till det digitala ekosystemet.

– Hittills har vi jobbat främst jobbat utifrån Sverige, men vi vet att all industri är på väg till digitalisering. Vi vill bredda PIMM hos oss för att engagera hela Telia. Var och en av oss kan lära av detta, säger Magnus Leonhardt.

Eilert Johansson är projektledare på PIMM, och projektledarchef på RISE SICS. Han tillägger:

– Projektet har överträffat de mål vi hade när vi startade. Så många innovativa tankar och idéer har kommit fram i projektet, och nu blir det verklighet av dem.

Läs mer och se ett videoklipp från gruvan.