Norska Finanstilsynet godkänner försäljning av Sergel

Telia Companys avyttring av Sergel till Marginalen har godkänts av norska Finanstilsynet.

Efter en strategisk översyn fattade Telia Company i juni 2016 beslut om avyttring av sin kredithanterings- och fordringsköpsverksamhet till Marginalen, ett privatägt bank- och finansbolag. Transaktionen är villkorat av relevanta myndighetsgodkännanden.

Sergel kommer att fortsätta tillhandahålla kredithanterings-, fordringsköps- och clearinghousetjänster till Telia Company.