Finansinspektionen godkänner försäljning av Sergel

Telia Companys försäljning av Sergel till Marginalen har godkänts av Finansinspektionen.

I juni förra året fattade Telia Company beslut om avyttring av sin kredithanterings- och fordringsköpsverksamhet till Marginalen, ett privatägt bank- och finansbolag. Transaktionen är villkorad av myndighetsgodkännanden.

Den 2 juni i år godkände svenska Finansinspektionen försäljningen och ett slutgiltigt besked väntas av norska Finansinspektionen inom de kommande månaderna. Affären slutförs så snart alla myndigheter har lämnat godkännanden.