NY RAPPORT: Sverige har en bit kvar

Sverige borde ligga i framkant när det gäller att bygga smarta städer, med sin digitalt mogna befolkning och utmärkta uppkoppling nära till hands. Men svenska städer hamnar efter flera städer i andra europeiska länder. Det visar en ny rapport, "Smartare städer för ett hållbart samhälle", som tagits fram av Telia Company och konsultföretaget Arthur D. Little.

Två tredjedelar av svenskarna anser att digitala tjänster hos kommuner, landsting och regioner behöver förbättras. Samtidigt står de tre storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm inför utmaningen att hantera en snabbt ökande inflyttning.

Digitalisering bidrar till att hantera de här utmaningarna, och förbättrar helt enkelt invånarnas, besökarnas och företagens vardag. Därför konstaterar Telia att Sverige behöver anstränga sig mer.

– Med en digitalt mogen befolkning och god tillgång till uppkoppling har svenska kommuner utmärkta förutsättningar att ta en ledande position och uppnå regeringens högt ställda mål om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men när det gäller utvecklingen av smarta städer så finns det flera exempel på andra städer i världen som ligger före. Vi ser att det finns ett behov för svenska städer att lägga i en högre växel i digitaliseringsarbetet, menar Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef för Telia Sverige.

Telia och Arthur D. Little har studerat tolv europeiska städer, i vilka man undersökt drivkrafter, utmaningar, strategi, styrning och prioritering. Resultatet har publicerats i den nya rapporten. Och resultatet är tydligt.

– Det finns ett behov för svenska städer att skala upp de initiativ som pågår och våga spänna bågen för att lösa de riktigt stora utmaningarna. Det är avgörande för städer att fokusera insatserna på de viktigaste samhällsutmaningarna, där digitala lösningar kan skapa störst värde. Det är här städerna hittar sin utgångspunkt på resan mot en smartare, mer hållbar stad, fortsätter Martin Glaumann på Arthur D. Little.

Se resultaten och läs mer om smarta städer – fullständig rapport här.