Sveriges nya digitala motorväg nu körklar

Telia Companys 125 mil långa digitala motorväg -Backbone North - den största investeringen i digital infrastruktur i Sverige sedan millennieskiftet - är nu invigd.

Telia Company har sedan byggstarten i maj 2014 investerat drygt 400 miljoner kronor i Backbone North. Det 125 mil långa fibernätet sträcker sig mellan Örebro i söder och Luleå i norr. Kapaciteten i den digitala motorvägen är cirka 1 miljon gånger högre jämfört med en vanlig villafiberkabel.

Hög kapacitet
– Dagens och morgondagens digitala tjänster kräver hög kapacitet och tillförlitlighet. Med Backbone North förstärker vi den digitala infrastrukturen genom att knyta samman landsändar och skapa förutsättningar för nya affärer, arbetstillfällen och ett uppkopplat liv. Dessutom förstärker Backbone North norra Sveriges attraktionskraft för etableringar av internationella datacenters, säger Hélène Barnekow, vd för Telia Sverige som invigde fibernätet torsdagen den 23 februari tillsammans med bland andra Sam Rihani, vd för Facebook Sverige.

Största investeringen
Backbone North är en stamnätskabel och är den största investeringen i digital infrastruktur i Sverige sedan millennieskiftet.

Pressinbjudan