Telia Company har sålt tadzjikiska operatören Tcell

Telia Company har sålt sitt 60-procentiga innehav i Central Asian Telecommunications Development B.V. (CATD) som kontrollerar CJSC “Indigo Tajikistan” (Tcell) till Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED).

– Genom att sälja Tcell tar vi nu det andra steget i vår strategi för att lämna region Eurasien och vi håller fast vid ambitionen att stluföra utträdet under 2017, säger Johan Dennelind, vd Telia Company.

Transaktionen med AKFED, som har varit minoritetsägare i Central Asian Telecommunications Development B.V. med ett ägande om 40 procent, är redan avslutad.

Priset för Tcell är baserat på ett skuldfritt värde om 46,2 MUSD, där Telia Companys 60-procentiga innehav motsvarar 27,7 MUSD. Det överenskomna priset motsvarar en EV/EBITDA multipel om cirka 2,9x baserat på Tcells resultat för 2016.

Realisationsförlusten före omklassificering av ackumulerade negativa valutakursdifferenser till resultatet var 0,0 GSEK. Transaktionen hade ingen väsentlig kassaflödeseffekt.

Som ett resultat av transaktionen övertar AKFED ansvaret för Tcells skatteskulder. Telia Company har tillsammans med externa riskkonsulter utfört en due diligence-process samt gjort bakgrundskontroller av alla parter involverade i transaktionen.

– Vi är mycket tacksamma för det hårda och engagerade arbete som Tcells anställda har bidragit med och vi önskar dem all lycka med den nya majoritetsägaren. AKFED är en etablerad investerare i regionen och är i bästa möjliga position för att utveckla Tcell ytterligare, säger Johan Dennelind.