Tcell överklagar olaglig skattefordran i Tadzjikistan

Den tadzjikiska operatören Tcell har överklagat vad som anses vara en olaglig skattefordran. Myndigheterna i Tadzjikistan baserar sin skattefordran på intäkter som Tcell aldrig har haft, så kallade ”icke-realiserade intäkter”. Tcell och dess rådgivare anser att det inte finns något stöd för detta i den tadzjikiska skattelagstiftningen.

Kravet är på 155 MTJS (cirka 178 MSEK) inklusive skattetillägg och ränta. Det följer en skatterevision för perioden maj 2015 till juni 2016 som har genomförts av den tadzjikiska skattemyndigheten. Som jämförelse är detta mer än EBITDA-resultatet för 2015. Skulle Tcell inte nå framgång i sitt överklagande skulle det innebära mycket allvarliga ekonomiska påfrestningar för Tcell.

– Vi är mycket bekymrade över situation som vi anser är helt oacceptabel, säger Emil Nilsson, Senior Vice President och chef för affärsregion Eurasia.

I september meddelade Telia Company att det hade tecknat ett avtal om att sälja sitt 60‑procentiga innehav i Central Asian Telecommunications Development B.V. CATD, som kontrollerar CJSC ”Indigo Tajikistan” (Tcell), till Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED), som för närvarande innehar 40 procent.

När transaktionen undertecknades förväntades den slutföras i slutet av året (2016) under förutsättning att nödvändiga myndighetsgodkännanden erhållits. För närvarande är det svårt att förutse när det kommer att ske, eftersom tidsperioden för det nödvändiga godkännandet har löpt ut utan något tydligt svar från den berörda myndigheten.