Telia lotsar sjukhus till digitalisering

Telia tar ytterligare steg framåt när det gäller att stödja svenska sjukhus i digitaliseringen av sjukvård och i att göra verksamheten mer effektiv. Två nya e-tjänster lanseras nu i Sverige: Digitalt Vårdrum och Digital Vårdplanering.

– Inom Telias erbjudanden för sjukvård, Telia Healthcare, jobbar vårt virtuella team ProCare sedan tidigare tillsammans med flera svenska sjukhus, men hittills har tjänsterna varit kopplade till specifika applikationer, säger Telias Jan Ribe, som är ansvarig för ProCare-teamet.

– De två nya tjänsterna har utvecklats i nära samarbete med sjukhusen för att göra det möjligt för patienterna att på ett säkert sätt koppla upp sig, via appen eller datorn, till vårdpersonal från just det lokala sjukhuset. Det ökar tillgängligheten för både patienter och vårdpersonal, och bidrar till en säker och effektiv vård, fortsätter han.

Jan Ribe förklarar att Telia vill förenkla för patienter att komma i kontakt med läkare och vårdpersonal som faktiskt känner till den individuella patientens sjukdomshistoria. Digital Vårdplanering gör det möjligt för vårdgivare att planera vården för en utskriven patient utan att träffas personligen varje gång. Digitalt Vårdrum i sin tur skapar nya förutsättningar där patienter kan träffa läkare och sjuksköterskor från sitt lokala sjukhus eller sin vårdcentral via en videolänk.

– En av fördelarna med tjänsterna är att de hjälper till att effektivisera vården och frigöra resurser som istället kan användas för mer patientfokuserade aktiviteter. I pilotprojekten har vi sett att vi kan frigöra upp till 15 procent av vårdpersonalens arbetstimmar per månad, säger Ribe.

Vem tror du kommer använda tjänsterna?

– Offentliga sjukhus och privata vårdgivare som vill använda sina resurser mer effektivt och göra sig mer tillgängliga för de patienter som idag kräver ökad flexibilitet", säger Ribe.