Barns råd för livet online genom animerade filmer

I samband med FN´s internationella barndag den 20 november publicerar Telia Company barnens egna råd för ett hälsosamt liv online som samlats in genom bolagets rådgivande barnpanel – Childrens Advisory Panel.

Childrens Advisory Panel (CAP) är ett initiativ från Telia Company i samarbete med barnrättsorganisationer och skolor i sju länder över hela Norden och Baltikum och skapades för att bättre förstå barns egna perspektiv på livet online. Nu presenteras resultaten i rapporten ”Barns tips för ett hälsosamt liv på nätet”.

Råd från 12-åriga barn i sju nordiska och baltiska länder till yngre barn, samlades in i form av animerade filmer skapade under s.k. CAP-workshops. Totalt producerades 200 animerade filmer på fem huvudteman - vänskap, sanning på nätet, skolarbete, välmående och familj. Mer än 770 barn deltog och skapade sina filmer med Plotagon animationsverktyg på bara 40 minuter.

Rapporten visar att barn har en väldigt positiv syn på internet och möjligheterna som nätet erbjuder, särskilt när det gäller vänskap. Mer än hälften av barnen i undersökningen, som utförs av Telia Company och World Childhood Foundation, är överens om att internet har hjälpt dem att hitta nya vänner. Barnens huvudsakliga råd till yngre barn är att använda internet för att skapa nya sociala kontakter, att inkludera andra och att vara schysst online.

Positiva och medvetna
Trots barnens positiva syn på nätet visade de animerade filmerna också barnens medvetenhet om riskerna online. När det handlar om information på nätet vet 63% av de tillfrågade barnen hur man kan ta reda på om informationen är sann eller inte. 40% säger att de ofta stöter på rykten online. Barnens råd till yngre är att vända sig till sina föräldrar eller andra vuxna för stöd, att vara försiktig och kontrollera informationen som finns online.

- Resultaten av den senaste CAP-undersökningen bekräftar våra tidigare insikter - att barn redan är ganska informerade och motståndskraftiga internet-användare. De har också strategier för att hantera en mängd olika risker online. Skapandet av animerade filmer har varit ett upplysande och kreativt sätt att förstå barnens egna perspektiv, vilket kommer att vara värdefullt både för Telia Company och våra partnerorganisationer i framtida arbete med barns rättigheter, säger Anne Larilahti, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Telia Company.

Hur man arbetar med barns rättigheter
Barn och ungdomar är aktiva användare av telekomtjänster. Att främja en säkrare användning av internet bland barn och ungdomar är en del av Telia Companys engagemang för hållbart företagande. Telia Company har utvecklat sättet att arbeta med barns rättigheter i samarbete med Rädda Barnen. Konkreta åtgärder omfattar bl.a. att säkerställa ledningens engagemang för barns rättigheter, öka medvetenheten om barns rättigheter bland relevanta interna aktörer och att genomföra en företagsspecifik gap-analys samt att etablera en formaliserad handlingsplan.

Baserat på erfarenheterna från CAP och samarbetet med barnrättsorganisationer har
Telia Company tagit fram ett förslag till en process för hur företag på ett ansvarsfullt sätt kan införliva barns rättigheter i sitt arbete. Det är en del av bolagets bidrag till en bredare debatt om att skydda och stärka barn online.

Mer information
Rapporten med barns råd 
Råd för livet online 
Telia Companys engagemang för barns rättigheter
World Childhood Foundation
Rädda Barnen Finland
Save the Children Centre for Child Rights and Business