Telia Company har slutfört avyttringen av innehavet i Kaztranscom

Telia Company har slutfört avyttringen av innehavet i Kaztranscom, ett företag som driver ett fibernätverk och erbjuder företagskunder kommunikationstjänster i Kazakstan. Transaktionen är i linje med Telia Companys strategi att fokusera på Norden och Baltikum.

Telia Company har sedan 2012 ägt en minoritetspost i Kaztranscom genom holdingföretaget Rodnik. Den 1 februari 2018 tillkännagav Telia Company en överenskommelse om att överföra innehavet i Kaztranscom till Amun Services. Samtliga berörda myndigheter i Kazakstan har nu godkänt transaktionen. 

Telia Company har även ingått en förlikning med Amun Services avseende krav som Amun Services och dess dotterbolag har ställt eller kan rikta mot Telia Company och dess dotterbolag.

Amun Services är ett företag inkorporerat i Dubai. Amun Services ingår i Amun Group, en internationell investerar- och rådgivningsgrupp fokuserad på tillväxtmarknader.

Telia Company har utfört en due diligence-process samt gjort bakgrundskontroller av parterna som är involverade i transaktionen.

Avyttringen har en begränsad finansiell effekt för Telia Company.

Telia Company har även träffat en uppgörelse med den före detta affärspartnern i Rodnik, Almaty Engineering Company, om vissa krav rörande bolagsstyrningen av Rodnik och dess investeringar.

Telia Company avyttrar innehav i Kaztranscom