Fel i Svenska Dagbladet om försäljningen av Azercell

Med anledning av en artikel i Svenska Dagbladets nätupplaga den 28 mars 2018 har Telia Company följande kommentar:

Den 5 mars 2018 slutförde Telia Company försäljningen av sitt innehav i det azeriska telekommunikationsföretaget Azercell till Azintelecom, ett av azeriska staten helägt företag.

Anonyma källor uppger till Svenska Dagbladet att Telia Company ska ha underlåtit att bjuda in intressenter i försäljningsprocessen. Det är ett felaktigt påstående. Telia Company har följt samma rutiner och riktlinjer som företaget alltid ska följa i samband med en försäljning av tillgångar.  

En företrädare för Civil Rights Defenders uttalar sig i Svenska Dagbladet. Telia Company träffar gärna organisationen för att beskriva företagets arbete med ansvarsfullt företagande.