Fel om Telia i Svenska Dagbladet

Med anledning av en artikel i Svenska Dagbladets nätupplaga den 23 januari 2018 där tidningen påstår att Telia bryter mot egna riktlinjer har företaget följande kommentarer:

Azercell i Azerbajdzjan har sedan 2014 anlitat företaget Netframe som underleverantör. Enligt Svenska Dagbladet stred beslutet att anlita Netframe mot Telia Companys riktlinjer. Det stämmer inte. Beslutet fattades lokalt i Azercell och var i överensstämmelse med de riktlinjer som fanns på plats då.

I artikeln skriver även Svenska Dagbladet att Telia Companys vd och koncernchef Johan Dennelind ska ha beslutat att behålla Netframe som leverantör och därmed ha brutit mot företagets riktlinjer. Inte heller det påståendet stämmer. Johan Dennelind har inte varit delaktig i något beslut som strider mot Telia Companys riktlinjer.

Vidare skriver Svenska Dagbladet att de har sökt Johan Dennelind för en kommentar angående Netframe. Det känner inte vi till. Telia Companys pressavdelning har svarat på alla frågor inom den tid som Svenska Dagbladet har begärt.