Avyttring av Geocell slutförd

Fintur Holdings B.V. (Fintur), som ägs gemensamt av Telia Company och Turkcell, har i dag slutfört försäljningen av innehavet i Geocell LLC, till det georgiska telekombolaget JSC Silknet.

Den 26 januari 2018 tillkännagav Telia Company och Turkcell avyttringen av 100 procent av innehavet i Geocell LLC.

Efter att ha fått godkännande från berörda myndigheter, har parterna i dag slutfört transaktionen där Finturs turkiska dotterbolag, Gürtel Telekomünikasyon Yatirim ve Dis Ticaret A.S. (Gürtel), avyttrat sitt 100-procentiga innehav i Geocell LLC (Geocell) till JSC Silknet, Georgiens största fastnätsoperatör. Gürtel ägs av Fintur (99,9 procent) och fyra minoritetsägare

Transaktionspriset för Geocell är baserat på ett kassa- och skuldfritt värde (EV) om 153 MUSD för 100 procent av företaget. Det överenskomna priset motsvarar en EV/EBITDA-multipel om 4,5x baserat på 2017.

Telia Company avyttrar sitt innehav i Geocell