Telia Company avyttrar innehav i Kaztranscom

Telia Company har kommit överens om att överföra sitt innehav i Kaztranscom, ett företag som driver ett fibernätverk och erbjuder företagskunder kommunikationstjänster i Kazakstan, till Amun Services. Transaktionen är i enlighet med Telia Companys strategi att fokusera på Norden och Baltikum.

Telia Company har sedan 2012 ägt en minoritetspost i Kaztranscom, inte att förväxlas med Kcell JSC, genom holdingföretaget Rodnik.

Amun Services är ett företag inkorporerat i Dubai. Amun Services ingår i Amun Group, en internationell investerar- och rådgivningsgrupp fokuserad på tillväxtmarknader.

Telia Company har utfört en due diligence-process samt gjort bakgrundskontroller av parterna som är involverade i transaktionen.

Avyttringen förväntas få en begränsad finansiell effekt för Telia Company.

Transaktionen som är föremål för godkännande av myndigheter i Kazakstan, förväntas slutföras under det första halvåret 2018.