Avyttring av Kcell slutförd

Telia Company och Fintur Holdings B.V. (Fintur), som ägs gemensamt av Telia Company och Turkcell, har i dag slutfört avyttringen av sitt innehav i Kcell JSC till telekomoperatören Kazakhtelecom JSC som kontrolleras av den kazakiska staten genom investeringsfonden Samruk-Kazyna. Telia Company har nu huvudsakligen slutfört utträdet från Eurasien.

Telia Company och Fintur tillkännagav den 12 december 2018 avyttringen av sitt innehav om 75 procent i den ledande kazakiska telekomoperatören Kcell JSC (Kcell). 

Parterna har i dag slutfört transaktionen som tidigare hade godkänts av den kazakiska konkurrensmyndigheten.

Det överenskomna priset för Telia Companys (24 procent) och Finturs (51 procent) innehav om totalt 75 procent i Kcell är 446 MUSD vilket innebär ett kassa- och skuldfritt värde (EV) för 100 procent om 771 MUSD. Priset motsvarar en EV/EBITDA-multipel om 5,0x baserat på de tolv senaste månaderna fram till september 2018.