Samtliga skattekrav uppfyllda i Nepal

En svensk dagstidning rapporterar i dag om att den nepalesiska regeringen har skickat ett brev till sin svenska motsvarighet rörande ett skattekrav efter Telia Companys försäljning av Ncell till Axiata 2016. Brevet förändrar inte Telia Companys uppfattning att det inte finns någon skattskyldighet i Nepal på den utländska delen av transaktionen.

Telia Company har upprepade gånger förklarat att företaget har uppfyllt samtliga skattekrav för verksamheten i nepalesiska Ncell under åren 2008–2016 och för försäljningen av dotterbolaget till Axiata under 2016.

Brevet till den svenska regeringen förändrar inte Telia Companys uppfattning.

Samtliga skattekrav uppfyllda i Nepal

Inga skattekrav efter försäljning av Ncell