Nordiska koncernchefer välkomnar avsiktsförklaring om utbyggnad av 5G-nät

Dagens avsiktsförklaring om slår fast de nordiska ländernas vision om 5G välkomnas av nordiska telekombolags koncernchefer.

Som koncernchefer för ledande telekombolag i Norden välkomnar vi den avsiktsförklaring om 5G-utbyggnad i de nordiska länderna som idag undertecknades av de nordiska ländernas ledare. En vision för ett gemensamt nordiskt 5G-ekosystem befäster vår regions ambition att fortsätta vara en ledande digital och innovativ region, till förmån för våra samhällen. Utmaningen framöver blir att i praktiken förverkliga denna vision.

Vi välkomnar speciellt att statsministrarna uppmärksammar att utbyggnaden av 5G kommer att kräva betydande investeringar och ändamålsenliga lagar och regelverk. Ett skyndsamt utarbetande av specifika, mätbara och tidsbundna åtgärder för att underlätta utbyggnaden av ett ekosystem för 5G, kommer att vara avgörande för att skapa rätt förutsättningar för privata investeringar – fundamentet för 5G-utbyggnad. Ändamålsenliga regler för tilldelning av spektrum samt undanröjande av hinder för utbyggnaden av 5G-infrastruktur bör vara centralt i en sådan handlingsplan.
Vi ser fram emot att aktivt samarbeta med digitaliseringsministrar och ministrar med ansvar för de nyckelområden som har identifierats, liksom andra intressenter i uppföljningen av avsiktsförklaringen.

Undertecknat av:
Börje Ekholm, President and CEO, Ericsson
Rajeev Suri, President and CEO, Nokia
Orri Hauksson, CEO, Síminn (Iceland Telecom)
Pernille Erenbjerg, President and CEO, TDC Group
Allison Kirkby, President and CEO, Tele2 Group
Sigve Brekke, President and CEO, Telenor Group
Johan Dennelind, President and CEO, Telia Company
Stefán Sigurðsson, CEO, Vodafone Iceland

Relaterat från Regeringen
Letter of Intent
Pressmeddelande