Felaktig uppgift i Svenska Dagbladet om försäljningen av innehav i Spotify

Med anledning av en artikel i Svenska Dagbladets nätupplaga den 4 april 2018 har Telia Company följande kommentar:

Den 29 mars 2018 informerade Telia Company att företaget hade sålt hela sitt innehav i Spotify i flera steg under en tidsperiod för 272 MUSD, motsvarande cirka 2,3 GSEK, till institutionella investerare.

Investeringen i Spotify har varit fantastisk för Telia Company, både ur ett avkastnings- och partnerskapsperspektiv. Telia Company sålde sitt innehav i Spotify till en snittkurs på 132 USD, totalt 272 MUSD, motsvarande en avkastning på 2,4x.

I en artikel i Svenska Dagbladet påstods det att Telia Company skulle ha gått miste om cirka 1 GSEK genom att sälja innehavet i Spotify innan företaget börsnoterades i New York den 3 april. Det stämmer inte.

Vid den första handelsdagens stängning stod Spotifys aktie i 149 USD, 13 procent högre än Telia Companys snittpris. Om Telia Company, helt teoretiskt, hade sålt till ett snittpris på 149 USD hade det gett cirka 294 MSEK mer än vad den genomförda försäljningen gav. Det är dock högst oklart om en försäljning av hela Telia Companys innehav hade kunnat göras under Spotifys första handelsdag.