Seniorer på digitaliseringsresa

Hundratals seniorer i sex länder kan nu lättare hålla kontakten med sina nära och bättre utnyttja mobiltjänster och digitala hjälpmedel, efter ett Telia-arrangemang på Alla hjärtans dag den 14 februari 2018. Det var en aktivitet helt i linje med både FN:s hållbarhetsmål och det romerska helgonet Valentins lära om gemensamhet och kärlek.

Dagen var en del i Telias arbete med YOUNITE, ett initiativ där anställda på Telia uppmanas att tillbringa en arbetsdag med frivilliginsatser som kretsar kring digitalisering av samhället och på att förbättra människors liv. Nästan 160 volontärer arbetade med runt 300 seniorer under hela dagen.

– Jag tog min helt nya mobil med mig och YOUNITE-volontärer hjälpte mig med att börja använda den. Jag har en vän i Spanien och vi pratar ibland i över två timmar på Skype. Nu kan jag använda min telefon till dessa samtal också. Jag vill inte vara utan dem, sa en pensionär mot slutet av dagen.

Telia Company var kommunikationspartner och ett av de första företagen att engagera sig när FN:s globala mål lanserades. Målen är delvis baserade på övertygelsen om att digitalisering är avgörande för en hållbar framtid, och på Telia är man övertygad om att telekombranschens tjänster är avgörande för att nå målen.

– Det är viktigt för oss på Telia att stå i nära kontakt med samhället omkring oss och med hur tekniken kan användas för att förbättra livskvaliteten för andra, inklusive äldre, säger YOUNITE-volontären Anette Bangsfelt, digital planeringschef på Telia Danmark.

– Därför deltar jag här, för att ständigt vara en del av samhället kring mig och för att påminna mig om att inte alla är digitala nomader eller experter.

Seniorer på 18 orter i Danmark, Estland Finland, Norge, Litauen och Sverige hade bjudits in till respektive Teliakontor för att lära sig om att använda internet, att koppla upp sig med vänner och familj och om att använda olika enheter.

Den här gången låg YOUNITE särskilt i linje med FN-mål nummer tio, vilket är att minska klyftor.

– I min roll som online-chef behöver jag veta vad andra tycker, säger och känner om teknik. Jag tycker att YOUNITE-dagen på Alla hjärtans dag var ett strålande exempel på hur Telia delar med sig och bryr sig om samhället, säger Anette Bangsfelt.