EU kommissionen stänger utredning om konkurrenssituationen på svenska mobilmarknaden

EU kommissionen har avslutat sin utredning av frågor om konkurrensbegränsade samarbete mellan nätoperatörerna på den svenska mobilmarknaden.

EU kommissionen inledde sin utredning den 25 april 2017 när den tillsammans med företrädare för Konkurrensverket besökte Telia Sveriges kontor i Solna angående frågor om konkurrensbegränsade samarbete på den svenska mobilmarknaden för grossisttjänster. Kommissionen genomförde samma dag besök hos tre andra svenska mobiloperatörer.

Telia Sverige har fullt ut samarbetat med EU kommissionen som i går, den 8 oktober 2018, beslutade att avsluta utredningen utan vidare åtgärder. 

EU kommissionen startar utredning om misstänkta samordnade förfaranden på svenska mobilmarknaden