Telia, Ericsson och KTH samarbetar om 5G

Telia och KTH har tecknat en avsiktsförklaring om att bygga en utvecklingsmiljö för 5G på KTH Campus i Stockholm. Telia kommer i samarbete med Ericsson, som teknologipartner, att skapa en innovationsarena där akademin kan testa olika 5G tillämpningar med stöd av industrin. Initiativet förenar på ett unikt sätt samarbetet mellan politik, akademi, forskning och näringsliv.

Utbyggnaden av 5G-nätet gynnar hela digitaliseringen i samhället, bland annat genom industriell konkurrenskraft vilket är grundläggande för målet att Sverige ska vara ledande i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. 5G spelar en nyckelroll i utrullningen av tekniker som internet of things och uppkopplade bilar, för att nämna några exempel. Det är just inom industrin som 5G-tekniken initialt väntas få störst effekt.

– Den 5G-miljö som vi nu kommer att sätta upp för 5G på KTH Campus ger fantastiska möjligheter att testa teknik och tillämpningar, där vi på Telia bidrar med spetskompetens och tekniska lösningar för att sätta svensk forskning och industri i förarsätet och göra Sverige ledande inom 5G, säger Mats Lundbäck, CTO, Telia Sverige.

Samarbetet mellan Telia, Ericsson och KTH ingår i Digital Demo Stockholm – en långsiktig satsning som syftar till att hitta nya digitala lösningar på samhällsutmaningar för en smart stad.

– Satsningen vi gör tillsammans med Telia och KTH genom att bygga ett 5G-nät på KTH Campus är ytterligare ett steg i vår fortsatta investering inom forskning och utveckling för att vara ledande inom 5G. Det är viktigt för oss att vara en del av ekosystemet av näringsliv, operatörer och akademin för att Sverige ska fortsätta vara ledande inom 5G. 5G kommer kunna accelerera digitaliseringen av samhälle, företagande och individers liv säger Joakim Sorelius, Head of Development Unit Networks, Ericsson.

Det här är ett första reellt steg för 5G i Sverige, ett steg som visar vägen i handling, genom ett nära samarbete mellan akademi och industri till det ekosystem som skapas kring 5G-utvecklingen. Telia vill genom partnerskapet med KTH skapa en länk till forskningsnära utveckling, med den nyligen tecknade avsiktsförklaring som de nordiska statscheferna signerade i Örnsköldsvik kring 5G i färskt minne. Nya tjänster kommer att skapas i gränssnittet mellan traditionella företag, startups och akademi, där var och en bidrar med sina unika förmågor och samarbetar för att skapa nya tjänster och lösningar för en smart hållbar samhällsutveckling.