Telia hjälper barn till en säkrare onlineupplevelse

Telia Company lanserar idag på Safer Internet Day utbildningsmaterial för skolor där barn lär sig utveckla sina digitala färdigheter för ett säkrare beteende på nätet.

Mer än hälften av alla barn har upplevt negativa händelser i sitt liv online enligt en undersökning Telia Company gjort i partnerskap med Save the Children Finland, World Childhood Foundation och TNS Kantar Finland. Att barn har de rätta verktygen för en säker onlineupplevelse är därför viktigt.

Telia Companys workshopkoncept riktar sig till skolklasser med barn i åldrarna 11-13 och bygger på delaktighet och interaktion. Konceptet är utvecklat baserat på insikter från Barnpanelen (Children's Advisory Panel) med input från över 1 500 barn från sju länder som antingen deltagit i en gemensam workshop eller svarat på ett undersökningsformulär online.

- Att stötta ett säkrare online-beteende bland barn och unga, som är aktiva användare av de tjänster vi erbjuder, är en del av vår satsning på en ansvarsfull verksamhet. Barn är generellt sett välinformerade och riskmedvetna onlineanvändare och med detta vill vi ytterligare stärka och förbättra deras kunskaper, säger Anne Larilahti, Hållbarhetschef på Telia Company.

Hjälp för vuxna att vägleda barn
Materialet är framtaget för att stötta lärare, föräldrar och andra vuxna att genomföra workshops och diskutera ett säkert onlinebeteende. Utbildningen kan också handledas av volontärer från Telia Company som en del av ett annat Telia Company initiativ – YOUNITE – där medarbetare kan engagera sig i aktiviteter kopplat till digitalisering för att stötta FN:s mål för hållbar utveckling. Material för workshoppen finns på sex språk och är tillgängligt utan kostnad på Telias webbplats.

Mer information
Skolworkshopmaterial, rapport och annan information
Barnpanelen (Children's Advisory Panel)
Safer Internet Day 2018