Telia trappar upp volontärinsatser

Den här veckan är speciell: två av FN:s internationella dagar äger rum och därför trappar Telia upp sitt eget volontärinitiativ, YOUNITE, just nu.

Tisdagen den 15 maj var FN: s internationella familjedag. Det har observerats sedan 1993, för att lyfta fram familjens betydelse och för att öka medvetenheten om de sociala processer som påverkar familjer över hela världen.

En annan dag som också ligger nära Telias hjärta är Internationella Telekomdagen, som uppmärksammas den 17 maj. Det sker på torsdag denna vecka, men dagen har uppmärksammats varje år sedan 1969.

För att ta vara på dessa dagar och för att fortsätta arbetet med att stödja FN:s hållbarhetsmål, har Telia’s YOUNITE-initiativ ett extra stort antal möjligheter för anställda att göra volontärinsatser denna vecka. Inom YOUNITE kan anställda tillbringa ett antal arbetstimmar i specifika frivilligprojekt, alla utformade för att stödja samhället och människor på resan till att bli mer digitaliserade. Ett exempel på sådana projekt är kurser för skolbarn om trygghet på internet.

– Vi har möjligheter både i ’real-life’ och online i alla Telia-länder denna vecka, säger Hilma Nordquist, som är ansvarig för YOUNITE.

 – YOUNITE är verkligen en chans för våra anställda att engagera sig i sociala frågor som rör digitalisering.

Läs mer om YOUNITE här.