Klimatarbete och mångfald i fokus när sammanslutning av nordiska företagsledare mötte statsministrar

Initiativet “The Nordic CEOs for a Sustainable Future”, en sammanslutning av vd:ar för Nordens ledande företag, mötte i dag regeringscheferna för de fem nordiska länderna för att diskutera ett gemensamt tillvägagångssätt för att hantera hållbarhetsutmaningar.

Företagsledarna, däribland Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia Company, presenterade sin syn på hur FN:s hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals, SDGs) ska uppnås genom ett mer omfattande samarbete mellan offentlig och privat sektor och genom en övergång till mer målinriktade affärsmetoder. Sammanslutningen av företagsledare kommer inledningsvis att fokusera på klimatarbete och mångfald och inkludering på arbetsplatserna.

Mötet mellan företagsledarna och regeringscheferna är en del av nordiska ministerrådets pågående möte på Island.

Integrera FN:s hållbarhetsmål i affärsstrategier

Företagsledare har åtagit sig att integrera FN:s hållbarhetsmål i sina affärsverksamheter och beslut och därmed inkorporera hållbarhet i policys och över hela värdekedjan.

Tidsfristen för att uppnå FN:s hållbarhetsmål 2030 närmar sig snabbt och företagen i initiativet tittar därför framförallt på att förstärka sina ansträngningar för att motverka klimatförändringar och för att öka fokus på att ha arbetsplatser som stödjer mångfald och inkludering. Detta omfattar:

Att identifiera lösningar som kan växa över värdekedjor som accelererar utsläppsminskningar och att samarbeta för gemensamma ansträngningar inom initiativet för att sänka utsläpp.

Att stärka gemensam rapportering om mångfald och inkludering och att utnyttja lärdomar för att dela bästa praxis i Norden och gemensamma ansträngningar för att hitta förbättringsåtgärder.

– När vi beslutade om Telia Companys hållbarhetsmål, Daring Goals, visste vi att mer samarbete är nödvändigt för att bygga en mer hållbar framtid. Dagens möte, gemensamma uttalande och åtagande från de nordiska företagsledarna och statsministrarna är ett stort steg i samarbetet mellan offentlig och privat sektor. Jag är stolt över att nordiska statsministrar har kommit överens med vd:ar från några betydelsefulla företag i regionen att gemensamma åtgärder för att motverka klimatförändringen och för att främja ett mer jämlikt samhälle inte bara är brådskande utan även är en gemensam ansträngning, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia Company.

Telia Company Daring Goals innebär att företaget till 2030 kommer att vara CO2-neutralt och inte ge upphov till något avfall. Hållbarhetsmålen gäller inte enbart Telias egen verksamhet utan gäller för hela värdekedjan. 

De nordiska företagsledarna och regeringscheferna skrev även under ett gemensamt uttalande om en hållbar framtid.

Nordic CEOs for a Sustainable Future

“Nordic CEOs for a Sustainable Future” grundades i oktober 2018 med målet att driva arbetet med FN:s hållbarhetsmål framåt. Företagen i initiativet delar syn på vikten av inkludering, jämställdhet och långsiktighet och samsynen kan bidra till att stärka de gemensamma ansträngningar som definieras av FN:s hållbarhetsmål (SDGs) och klimatavtalet som slöts i Paris. Initiativet skapar en plattform för engagemang mellan företagsledarna och de nordiska regeringscheferna om hur hållbarhetsarbetet ska flyttas från att vara en fråga för regelefterlevnad till ett syftesdriven fråga. Läs mer.