Rapport beskriver vad som krävs för att nå klimatmålen

En internationell grupp med experter, där Telia Company ingår, har publicerat en rapport med 36 lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser över hela världen med 50 procent på tio år. ”The Exponential Roadmap” släpps inför FN:s klimatmöte i New York City nästa vecka.

– Det är inspirerande att delta i arbete som fokuserar på lösningarna och inte, som många andra studier, bara beskriver katastrofer och förutspår när de kommer, säger Dag Lundén, en av Telia Companys ansvariga för hållbarhetsområdet.

Rapporten beskriver de 36 mest livskraftiga lösningarna som kommer bidra till att halvera utsläppen av växthusgaser globalt fram till 2030. De innefattar bland annat billig sol-, vind- och batteriteknik, tillväxt av elektrisk transport och konsumentbeteenden.

Att stabilisera jordens temperatur för att avsevärt minska riskerna för våra samhällen kräver att utsläppen av växthusgaser når noll, netto, år 2050. För att komma dit är 2030-målet avgörande.

– Medan vi befinner oss mitt i en klimatkris som kan förändra våra liv på ett mycket drastiskt sätt, så har vi också de lösningar som kan hjälpa oss att undvika det. Vi behöver inte längre vänta på nya uppfinningar eller innovationer. Alla kan göra något nu, säger Dag Lundén.

Han förklarar att telekombranschen och IT-sektorn är avgörande för den här förändringen – eftersom nyckeln till allt är digitalisering.

– Men vi kan bli bättre, och alla behöver engagera sig. Vi fortsätter att titta på hur vår teknik kan användas på smartare och effektivare sätt och hur vi också kan stödja andra företag och människor att förändras. Du måste fråga dig själv: ”Vad kan jag göra?” Och du måste göra det nu.

Raporten sammanställdes av 55 författare från akademiområdena, industrin, politiken och konsultverksamheter och huvudparterna är WWF, Future Earth, Stockholm Resilience Center, Potsdam Institute for Climate Impact Research, Ericsson, M2020 , KTH och Internet of Planet. Telia Company, DrawDown, Fossilfritt Sverige och Energimyndigheten är alla stödjande partners.

– Detta är nu en tävling mot tiden, säger rapportens huvudförfattare Johan Rockström, chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research och medordförande för det internationella forskningsprogrammet Future Earth.

– Å andra sidan har företag och till och med hela branscher gjort många viktiga förändringar på mindre än tio år.

I rapporten framhävs fyra brytpunkter – ”tipping points” – som i kombination kommer påskynda omställningen. Dessa brytpunkter utgörs av växande samhällsrörelser, nytt politiskt stöd, sol- och vindkraft och digitalisering.

– Dessutom fokuserar rapporten på tre saker, säger Johan Falk, expert på exponentiella strategier, medförfattare och stipendiat vid Stockholm Resilience Center och Future Earth, Sverige.

– Det första är de omedelbara prioriteringarna: att vända vid toppen av utsläppsnivåerna år 2020 och kämpa för att minska utsläppen till hälften senast 2030. Sedan hur vi kan skala upp de nya lösningarna exponentiellt, och hur vi måste tänka när det gäller en systemomställning av hela ekonomin.

Telia Company kommer att stärka sina ansträngningar ytterligare för att behålla ledningen när det gäller branschens nödvändiga förändringar.

Dessutom kommer arbetet att fortsätta med att involvera både akademi och industri i företagets Daring Goals, och med att också engagera kunder och samhället.

– Vi vill visa såväl branschen som samhället att våra lösningar är en avgörande del i att skapa en fossilfri framtid, säger Dag Lundén.

Klicka här för att gå till rapporten