Sara Nordbrand ny chef för Daring Goals och tillförordnad hållbarhetschef

Sara Nordbrand som för närvarande är hållbarhetschef på Svenska Kyrkan kommer att börja på Telia Company som chef för företagets miljömål - Daring Goals. Enligt målen ska Telia Company år 2030 vara helt koldioxidneutralt och inte heller ge upphov till något avfall vilket omfattar inte bara Telias verksamhet, utan hela värdekedjan.

Telia antog miljömålen – Daring Goals – tidigare i år och Sara Nordbrand kommer att börja som chef för Daring Goals i miten av oktober.

– Jag ser mycket fram emot att börja på ett företag som intensifierar sitt arbete inom områden som klimat och social inkludering. Detta är en tid när modiga och gemensamma ansträngningar verkligen behövs. Telia Companys miljöåtagande genom Daring Goals är ett exempel på en sådan metod. Arbetet kräver innovation, ansvarsfulla affärer och samverkan med intressenter. Jag ser fram emot att tillsammans med kollegorna vara en del av den spännande resan, säger Sara Nordbrand.

Cecilia Lundin, chef för People & Brand, på Telia Company säger:

– Sara börjar på företaget vid en tidpunkt när fler steg kommer at tas för att öka Telias positiva påverkan på samhället. Hennes huvudsakliga fokus kommer att vara Daring Goals och hennes erfarenhet av nära samverkan mellan företag, offentlig sektor, forskare och samhällsfunktioner kommer att vara användbar i arbetet på Telia Company.

Sara Nordbrand kommer även att bli tillförordnad hållbarhetschef. Den nuvarande hållbarhetschefen, Anne Larilahti, kommer att sluta på Telia Company för att ta sig an nya utmaningar.

– Anne har genom att leda hållbarhetsstrategin och ha lagt grunden för Daring Goals, haft en viktig roll på företaget. Hennes engagemang har uppmärksamamts både internt och externt och har varit viktigt för vårt varumärkesbyggande. Jag vill tacka Anne för hennes betydande insats och önska henne allt gott, säger Cecilia Lundin.

En rekryteringsprocess för att anställa en ny hållbarhetschef har inletts.

Klimatarbete och mångfald i fokus när sammanslutning av nordiska företagsledare mötte statsministrar