Telia antar djärva miljömål

År 2030 ska Telia vara helt koldioxidneutralt och inte heller ge upphov till något avfall. Denna målsättning omfattar inte bara företagets verksamhet, utan gäller genom hela värdekedjan. För att påskynda arbetet har varje enhet i företaget i uppdrag att se över hur de arbetar och vad de måste förändra för att nå målen.

Klimatförändring och den omfattande konsumtionen förstör livsförhållandena på planeten om inget genomgripande görs. Alla måste bidra och företag som Telia kan åstadkomma genom att förändra sina arbetssätt. Telia presenterar därför idag nya miljöåtaganden för hela företaget.

- Vi ska ta vårt ansvar och minska vår miljöpåverkan till noll, men vi ser samtidigt en möjlighet till nya affärer, eftersom digitalisering möjliggör minskade koldioxidutsläpp och cirkulära affärsmodeller. Genom att använda vår kompetens inom kommunikation, dataanalys och IoT och annat kan vi hjälpa våra kunder att driva sin verksamhet på ett effektivare sätt och möjliggöra nya affärsmodeller, säger Anne Larilahti, chef för hållbarhet inom koncernen.

Nu påbörjar Telia ett antal åtgärder för att minska miljöpåverkan. För att nå resultat kommer Telia att prioritera åtgärder med störst effekt och som ligger bäst i linje med företagets strategi. Genom sin kompetens inom digitalisering kan företaget erbjuda sina kunder miljövänliga lösningar som både minskar kostnader och utsläpp.

Att göra affärer med Telia innebär förväntningar på över 30000 samarbetsparters och underleverantörer att anpassa sin verksamhet till Telias miljöagenda.

- Jag har redan hunnit prata med flera av våra huvudleverantörer, varav några är stora globala företag, och förklarat att vi förväntar oss att de höjer sin ambitionsnivå. Hittills har jag bara fått positiva reaktioner. Jag märker en stor önskan runt om i världen, inte minst från våra företagskunder, att förändra sin verksamhet i en mer hållbar riktning. Det kräver dock några företag går först och trycker på, säger Johan Dennelind.

Att anta dessa nya djärva mål påverkar inte bara hur företaget gör affärer, och ställer krav på kunder och leverantörer - alla i företaget kommer att delta och bidra.

- Vårt miljöarbete kommer att kräva ett gott samarbete mellan kollegor, med andra företag och med offentlig sektor. Vi välkomnar alla och vi är stolta över vår djärva ambition. Vi skulle gärna se att andra anammar målen eller höjer ambitionen ytterligare, säger Johan Dennelind.

Relaterat
Telia Company Capital Markets Day 2019, webcast och presentationer

Se Telia Talks video med Johan Kuylenstierna​, vd för Stockholm Environment Institute och en av Sveriges mest namnkunniga klimatforskare, om klimatfrågan och hur den ska hanteras.