Välkommen till det hållbara folknätet

Telia är Sveriges första operatör med el märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Det innebär att 100 procent av elen är förnybar och att elproduktionen lever upp till högt ställda krav om hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.

- Telia är och ska vara det hållbara valet för dig som vill surfa, streama, spela, prata, chatta och jobba på ett mer miljövänligt sätt. Genom att samarbeta med Naturskyddsföreningen vill vi göra det lättare att göra ett klimatsmart val, säger Anna Augustson, Hållbarhetschef, Telia Sverige.

 

Till år 2030 ska Telia vara helt koldioxidneutralt och inte heller ge upphov till något avfall, enligt företagets nya miljömål.  Denna målsättning omfattar inte bara företagets verksamhet, utan gäller genom hela värdekedjan.

 

- Ett digitalt Sverige är ett mer hållbart Sverige. Vi ska ta vårt ansvar och minska vår egen miljöpåverkan till noll, men vi ser också en möjlighet till att bidra med nya hållbara lösningar till våra kunder och samhället. Exempelvis samarbetar vi med tech-bolaget Einride för mer hållbara transporter, och med hjälp av anonymiserad data från våra mobilnät kan vi tillsammans med kommuner bidra till smartare stadsplanering.

 

Tidigare i år utnämndes Telia till Sveriges mest hållbara telekomoperatör i Sustainable Brand Index, som är Nordens största varumärkesundersökning om hållbarhet. Mer om Telias hållbarhetsarbete kan ni läsa om här.