DEN MODERNA SJUKVÅRDEN: Ny lösning avlastar och ger trygghet

Nu kan fler personer få nära kontakt med vården även i hemmet. Capio Närsjukvård har tecknat avtal med Telia om en tjänst för distansmonitorering. Enligt samarbetspartnerna är detta ett tydligt exempel på den digitalisering som måste ske i vården och som kommer vara avgörande i framtiden.

– Det känns fantastiskt att Telia får fortsatt förtroende när Capio nu väljer att utöka användandet av distansmonitorering. Det gör att en mer proaktiv vård kan bedrivas och att fler patienter kan få hjälp även hemma, vilket naturligtvis är extra viktigt under perioder då sjukvården är särskilt pressad och då sjuka och äldre helst inte skall besöka vården, säger Nina Bake, chef för Digital Health på Telia.
 
Telia Health Monitoring är den digitala plattform som används av Capio Hemma för säker insamling av hälsodata och kommunikation med patienter.
 
Tjänsten är kostnadsfri för patienter, och vänder sig till personer med högt blodtryck, hjärtsvikt, diabetes typ 2 och KOL. Patienterna kan dela sina hälsodata direkt med Capios vårdteam, och genom fler insamlade mätvärden kan vårdteamet optimera behandlingen och upptäcka eventuella försämringar i god tid. Med hjälp av tekniken kan patienter få bättre förståelse för sin hälsa och ökad delaktighet. 14 av Capios vårdcentraler är redan igång med tjänsten och målet är att minst 1 500 patienter är anslutna till tjänsten innan året är slut.
 
– Vi på Capio vill erbjuda våra patienter med kroniska sjukdomar ett friare och friskare liv. Därför har vi sedan två år samarbetat med Telia för att etablera en tjänst där vi kan vara tillgängliga digitalt när det är möjligt, och fysiskt om det behövs, säger Alex Jaranka, Innovation Manager på Capio Närsjukvård.
 
Nina Bake anser att digitala lösningar som den här kommer vara avgörande i framtiden.
 
– Vårt samarbete med Capio är ett fantastiskt exempel på den digitalisering som måste ske i vården. Vi delar samma vision om vikten att ha ett dedikerat vårdteam som följer patienterna på distans, där vården kontinuerligt kan ta del av patienternas hälsodata. Vi behöver ta sådana här viktiga steg nu för att kunna erbjuda modern sjukvård till ett konstant ökande antal patienter i framtiden, säger Nina Bake.