Avyttring av Moldcell slutförd

Fintur Holdings B.V. (Fintur) som är helägt av Telia Company har i dag slutfört försäljningen av 100 procent av innehavet i Moldcell till CG Cell Technologies DAC.

Den 14 februari tillkännagav Telia Company avyttringen av 100 procent av innehavet i Moldcell S.A. till CG Cell Technologies DAC som är helägt av CG Corp Global för 31,5 MUSD.

Parterna har i dag slutfört transaktionen där Fintur Holdings B.V. avyttrande sitt innehav i Moldcell till CG Cell Technologies DAC.