Telia Company och Konecranes visar 5Gs möjligheter i framtidens hamnar

En modern hamn spelar en nyckelroll i vältrimmade logistikkedjor. Förutom effektivitet, så är säkerhet ett av de viktigaste målen för driften av hamnar. Något som 5G-teknik och avancerad dataanalys kan bidra till att förbättra. Konecranes och Telia har ingått ett samarbete för att testa och utveckla lösningar för att automatisera driften av hamnar.

Containerhamnar består av långa rader av containrar, staplade på varandra. Bland dessa rör sig människor och en mängd olika maskiner som truckar och kranar. Telia och Koncecranes, en världsledande leverantör av lyftutrustning i hamnar, har inlett ett samarbete för att utforska hur man kan använda videokameror som filmar i 360 grader, 5G och videoanalys för att övervaka dessa platser. En 5G uppkopplad truck kan till exempel automatiskt läsa av omgivningen och upptäcka människor, fordon och andra hinder. Pilotprojektet sjösattes för att bidra till utvecklingen av framtidens hamnar, där autonoma fordon och maskiner verkar på ett tryggt och säkert sätt för att möta behovet av effektiv logistik som människor, företag och ett fungerande samhälle är beroende av.

I det finska pilotprojektet utrustades en truck med en videokamera som kan filma i 360 grader och som sedan skickar videon över 5G-nätet till ett videoanalysverktyg. 5G erbjuder låga svarstider och massiv dataöverföringskapacitet, något som gör det möjligt att skicka högupplöst video från trucken till molntjänsten. Detta sker i realtid och innebär att trucken kan upptäcka hinder som föraren missar.

Läs mer om pilotprojektet här (på engelska).