Telia Company publicerar sin första Green Bond Report

Telia tog under 2019 fram ett ramverk för gröna obligationer. Under 2020 emitterade Telia sina första gröna obligationer. Nu är rapporteringen för de första gröna obligationerna publicerad.
Läs mer här (på engelska).