Telia lanserar Heating Optimization, en lösning som minskar energiförbrukningen med 10 procent och ökar de boendes komfort

Med den kraftiga ökningen av energipriserna och risken för brist på tillgång den här vintern är det viktigare än någonsin att minska energiförbrukningen så mycket som möjligt. Eftersom byggnader i EU står för 40 procent av vår energiförbrukning och 36 procent av utsläppen av växthusgaser, så kan betydande besparingar göras genom att göra byggnader mer energieffektiva. Tillsammans med energioptimeringsföretaget KTC har Telia Company lanserat Heating Optimization i Norden, en lösning som kan bidra till att minska energiförbrukningen för uppvärmning med upp till 10 procent, minska såväl fastighetsägares kostnader som miljöpåverkan, samtidigt som de boendes komfort förbättras.

Genom sina uppkopplade fastighetstjänster inom området ”Smart Buildings” erbjuder Telia redan ett brett utbud av IoT-lösningar som hjälper fastighetsägare att få realtidsdata från sina fastigheter för värdefulla insikter, och därmed möjliggöra databaserade beslut. Telia uppskattar att företagets IoT-lösningar minskade energiförbrukningen med 800 GWh förra året, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen för 90 000 hushåll i Sverige.

Det finns en bred enighet om att energiförbrukningen måste minska, vilket också kommer diskuteras denna vecka av statschefer, ministrar och näringslivs- och samhällsrepresentanter när de samlas i Egypten för COP 27, FN:s största årliga sammankomst om klimatåtgärder.

Den nya lösningen, Heating Optimization, använder trådlösa Narrowband-IoT (NB-IoT)-sensorer placerade inne i byggnaden för att mäta temperatur och luftfuktighet. Den insamlade temperaturdatan används sedan för att justera inomhusklimatet, till skillnad från den traditionella metoden som bygger på klimatförhållanden utomhus. Detta tillvägagångssätt har tidigare ansetts vara komplext och dyrt, men blir nu möjligt med Telias mobilnät och teknik.

Rikard Skogberg, Portfolio Manager, Smart Buildings på Telia Division X, säger att Heating Optimization minskar energiförbrukning, kostnader och miljöpåverkan, samtidigt som hyresgästernas komfort och nöjdhet ökar.

– Ingen har råd att slösa energi. Samtidigt kan fastighetsägare inte kompromissa med de boendes komfort. Lösningen vi har utvecklat tillsammans med KTC kombinerar tillförlitlig och säker uppkoppling med automatisk styrning av värmen från fjärrvärmesystem för att optimera både energiförbrukningen och inomhusklimatet, baserat på temperaturdata i realtid från NB-IoT-sensorer inomhus, säger han.

KTC:s vd Björn Hanell säger att lösningen skapar nya möjligheter för energioptimering.

– På KTC ser vi samarbetet med Telia som ett avgörande steg mot att påskynda arbetet för fler energieffektiva fastigheter och övergången till förnybar energi. Fastigheter där denna lösning installeras kommer inte bara att minska sin energiförbrukning, utan också möjliggöras bästa möjliga inomhusklimat. Att använda det mobila nätet för att samla in data från trådlösa NB-IoT-sensorer skapar möjligheter som tidigare inte var ekonomiskt lönsamma, vilket nu gör det mycket lättare att optimera energiförbrukningen i fastigheter, säger han.

De första installationerna i flera byggnader har redan påbörjats.

– När det är igång kommer kunderna att kunna optimera sin värmeenergiförbrukning. Ur ett bredare perspektiv kommer våra sensorer och IoT-plattform göra det möjligt för kunderna att fortsätta att digitalisera sin verksamhet så att de till exempel kan övervaka fastigheternas luftkvalitet, se vilka dörrar som är öppna eller stängda och var människor befinner sig i byggnaden. Detta har uppenbara säkerhetsfördelar för de boende, men gör det också möjligt för fastighetsägare att vara mer proaktiva i sin service till hyresgästerna, säger Rikard Skogberg.

Klicka här för att läsa mer om Heating Optimization.