Ny forskning: Digitaliseringen är hållbar

Telia har hittat ytterligare en bit i det pussel som så småningom kommer visa den globala telekomindustrins totala miljöpåverkan. De senaste upptäckterna i ett långsiktigt forskningsprojekt hos Telia och Ericsson visar att den ständigt ökande, globala datamängden inte är en katalysator för en ökad energiförbrukning.

– Vi ser att datamängden och antalet uppkopplade personer fortsätter att öka globalt, säger Dag Lundén, miljöchef på Technology, Telia Sverige.

– Men den globala energiförbrukningen ökar i förhållande till det ökande antalet abonnemang, inte i relation till den ökade datamängden. I Sverige, ett land med en välutvecklad telekomindustri, ser vi dock en minskning av energiförbrukningen trots ökningen av datamängden. Vår slutsats i den här delen av vår forskning är att den globala telekomindustrin kommer att mer likna de svenska siffrorna allteftersom den globala utvecklingen går framåt.

Experterna är idag oense om huruvida den ökade digitaliseringen kommer leda till en drastiskt ökad energiförbrukning. Ett argument har varit att telekomindustrins miljöpåverkan kommer öka i samma takt som datamängden ökar. Det skulle innebära att industrins miljöpåverkan ökar enormt till 2030.

Men Dag Lundén och Ericssons Jens Malmodin anser att deras forskning visar på ett helt annat scenario. I en rapport från 2016 visade de att den svenska telekomindustrins totala utsläpp och energiförbrukning faktiskt minskar.

– Vi har givetvis alla diagram och siffror. Men för att förenkla det så kan man säga att ett årligt smartphone-abonnemang, från operatörens perspektiv, har samma miljöpåverkan som att köra bil 100 kilometer. Och då pratar vi bara om bränsleförbrukningen. Dessutom kan vi se att abonnemangets miljöpåverkan minskar med tiden, vilket i praktiken betyder att ett årligt abonnemangs påverkan kommer att behöva jämföras med allt längre körsträckor över tid

Under 2017 breddade Dag Lundén och Jens Malmodin sin forskning till att även omfatta telekomoperatörer globalt.

– Samma trend är också tydlig globalt: utsläppen och energiförbrukningen har ökat, inte i relation till datamängden utan för att fler och fler har ett abonnemang. Återigen förväntar vi oss en kontinuerlig minskning av miljöpåverkan per abonnemang, inte bara för att fler och fler ersätter äldre lösningar med modernare lösningar, som till exempel smartphones. Operatörerna använder också "ren energi" i större utsträckning och tekniken överlag blir mer energieffektiv. Med andra ord får vi mer tillbaka per kilowattimme.

Dag Lundén förklarar att det är viktigt att operatörer och andra i telekomindustrin kan redovisa branschens faktiska miljöpåverkan. Telia gjorde sin första livscykelanalys på 1990-talet och rapporten som kom 2016 var en milstolpe.

– Nu fortsätter vi vår forskning så att vi kan vara transparenta och sakliga när vi motbevisar uttalanden här eller globalt om att telekomindustrin är en riktig miljöbov, säger han.

Den senaste forskningen inom detta område kan laddas ned från KTH:s arkiv.