Världsunik svensk långvågsradiostation sänder kungligt millenniebudskap

På nyårsdagen kommer 75-årsjubileet av det första meddelandet från långvågsradiostationen Grimeton att uppmärksammas, genom en unik hälsning ut över världen från H.M. Konung Carl XVI Gustaf. Hälsningen bygger på det första meddelande som skickades för 75 år sedan över Atlanten av dåvarande kung Gustaf V. Radiohälsningen sänds kl 13.00 då övergången till det nya året sker på andra sidan jordklotet.
Grimeton radiostation, strax öster om Varberg, uppfördes 1922-24 och var den första säkra trådlösa telegrafförbindelsen mellan Sverige och USA. Anläggningen, med sex st 127 meter höga radiomaster, var en dåtida teknisk spjutspets som försågs med ultramodern långvågs radioutrustning. Bakom tekniken stod chefsingenjör vid General Electric, svenskamerikanen Ernst F W Alexanderson, USA. Denne gigant hann med att få 344 egna patent under ett långt och verksamt liv. Idag är Alexandersonsändaren i Grimeton den enda bevarade av det världsomspännande radionät som General Electric byggde upp. Som en unik teknisk milstolpe inom utvecklingen av den trådlösa kommunikationen, står ännu sändaren i Grimeton beredd att sända meddelanden ut över världen, med den i detalj bevarade och fullt funktionsdugliga långvågssändaren. Sedan 1996 är anläggningen skyddad som byggnadsminne. Arbetet med att till kommande generationer överlämna den världsunika radiostationen i Grimeton samt etableringen av ett RadioTeknikCentrum invid byggnadsminnet, intensifieras i och med ingången av det nya millenniet. En ansökan om att få stationen uppförd på UNESCO:s världsarvslista är under utarbetande.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se