IT-Service utvecklar samarbete med Remedy

Telia IT-Service, ingår ett strategiskt samarbete med Remedy, ledande leverantör av lösningar för IT-administration. IT-Service använder för närvarande Remedys lösningar för sin virtuella Helpdesk. Lösningarna används över hela Skandinavien och har mer än 34000 användare.
Tanken är att Remedys lösningar med tiden ska utgöra den tekniska grunden för support och tjänster för både anställda och kunder inom Telias viktigaste marknadsområden. Telias expansion på marknaden avgörs alltså i hög grad av möjligheterna och bredden hos Remedys IT-lösningar. Enligt en studie från 1999, på uppdrag av Nordic Help Desk Institute, svarar Remedy för hela 53 procent av den skandinaviska helpdesk-marknaden. Studien visar också att Remedys regionala marknadsandel har ökat med 16 procent under det senaste året, vilket innebär att den regionala andelen nu är sex gånger så stor som den närmaste konkurrentens, som är 9 procent. Den oberoende amerikanska industrianalysgruppen Aberdeen Group rankade 1998 Remedy som världsledande på helpdesk-marknaden. Den globala marknadsandelen uppskattades till 25 procent, vilket är dubbelt så mycket som närmaste konkurrents andel. Om Remedy
Remedy är en ledande leverantör av anpassningsbara lösningar för IT-administration, administration av kundrelationer och IT-arbetsplatser (Employee Workplace Automation). Remedys lösningar distribueras snabbast av alla lösningar på marknaden; genomsnittskunden får en fullständig implementering inom 45 dagar, vilket ska jämföras med upp till ett år för implementering av lösningar från konkurrerande leverantörer. Över 7 200 företag i över 70 länder använder Remedy-baserade tillämpningar. Detta gör Remedy till världens näst största leverantör av företagstillämpningar. Över 60 procent av Fortune 100-företagen använder Remedys produkter. Remedy, dess partners och kunder kan snabbt göra anpassningar i grundversionen allteftersom behoven förändras. Detta ger stora konkurrensfördelar genom att företagen snabbt och kostnadseffektivt kan ta vara på samtliga möjligheter och tillfällen som bjuds.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se