Jan-Åke Kark åter VD och koncernchef i Telia AB

Jan-Åke Kark återinträder som verkställande direktör och koncernchef i Telia AB fr o m den 7 januari 2000. Beslutet att Jan-Åke Kark nu återvänder till sitt ursprungliga uppdrag i Telia AB fattades vid ett styrelsesammanträde i dag.
Därmed återgår Jan-Åke Kark till de anställningsvillkor som träffades i samband med hans tillträde som koncernchef i Telia AB 1999. Det innebär en årslön på 4 milj kr, en bonus på högst 35 procent samt avgångsvillkor i enlighet med de regler som gäller för motsvarande befattningar i statliga bolag, d v s 2 årslöner vid uppsägning från bolagets sida. - Det är med glädje och entusiasm jag nu fortsätter det arbete jag inledde för knappt ett år sedan, säger Jan-Åke Kark. Telia och Telias anställda står inför viktiga och strukturella utmaningar under det kommande året. Plattformen för det forsatta arbetet är mycket solid.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se