Landsting väljer Telias säkra lösningar för sjukvårdsinformation

Telia ska ansluta landstingens IP-baserade sjukvårdsnät, SJUNET, med bredbandiga internetaccesser. Samtidigt installerar Telia en ny säker lösning för e-posthantering. Den ska effektivisera arbetet för 35 000 landstingsanställda, som kommer kunna skicka känslig sjukvårdsinformation via nätet.
Telia och de sju landstingen har skapat ett IP-baserat nät, SJUNET, som används för att transportera data, video och telefoni i en och samma infrastruktur. Nätet används idag för ett 20-tal olika tillämpningar, bl a telemedicin via videokonferens. SJUNET ger landstingen möjlighet att kommunicera både mellan olika landsting och med partners. Telias nätlösning är en kombination av internetaccess och ett virtuellt privat nät över Telia Internet. Landstingens kommunikation ställer stora krav på säkerhet och infrastrukturen bygger på s k krypterade tunnlar. Förutom att rationellt och enkelt kunna överföra stora informationsmängder är syftet att effektivisera verksamheten med elektronisk post för överföring av känslig sjukvårdsinformation. Telia installerar den nya meddelandeservern som kommer klara att kryptera, innehålls- och viruskontrollera samt arkivera och logga all e-post. Därutöver hanterar den också nycklar och certifikat för digitala signaturer. - Lösningen ger landstingen en unik möjlighet att skydda och styra all inkommande och utgående e-post, säger Claes Schönqvist, IT-chef på Landstinget i Uppsala län och projektansvarig för SJUNET. Den nya lösningen för kryptering och signering kommer att klara landstingens och Statskontorets höga krav på säker och insynsskyddad e-posthantering. Ten Four AB har levererat mailservern Secure Messaging-Server. SJUNET, står för sjukvårdens nät. SJUNET är också namnet på det regionala projektet med målet att skapa ett nationellt nät för samtliga landsting och nationella organisationer inom svensk sjukvård. Projektet är delfinansierat av KK-stiftelsen. Landstingen i Södermanland, Uppsala, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborg ingår idag i SJUNET.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se