Ny koncernledning i Telia

Telias koncernchef Jan-Åke Kark har idag utsett en ny koncernledning för Telia. Reinhold Geijer blir ny CFO, Chief Financial Officer. Reinhold Geijer kommer närmast från posten som VD och koncernchef på FöreningsSparbanken. Han börjar i Telia den 6 mars. Ny är också Emanuela Pedrocco.
I samband med att den nya koncernledningen utsetts minskas antalet affärsområden i Telia från åtta till fem. De fem affärsområdena är Mobil kommunikation, IP Carrier och Nät, Företagets tjänster, Hemmets tjänster och Enterprises. Huvudsyftet är att ytterligare öka kundorienteringen i koncernen, bland annat genom att ge bättre förutsättningar att utveckla servicen till kunderna. Samtidigt uppnås en större organisatorisk tydlighet gentemot omvärlden. Telias koncernledning får följande utseende: · Jan-Åke Kark, koncernchef. · Marianne Nivert, förste vice VD. Marianne Nivert är tillika chef för Affärsområde IP Carrier och Nät och ansvarig för Affärsområde Enterprises i koncernledningen. · Reinhold Geijer, vice VD. Reinhold Geijer blir också Chief Financial Officer och ansvarig för Affärsområde Företagets tjänster i koncernledningen. (ny) · Kenneth Karlberg, vice VD. Kenneth Karlberg är även chef för Affärsområde Mobil Kommunikation. · Lars Härenstam, personaldirektör och chef för Koncernutveckling. · Emanuela Pedrocco, ansvarig inom koncernledningen för koncerngemensamma projekt. (ny) · Jan Rudberg, chef för Affärsområde Hemmets tjänster. - Det är glädjande att vi lyckats knyta Reinhold Geijer till Telias koncernledning mot bakgrund av hans breda erfarenhet av företagslednings- och kapitalmarknadsfrågor, när Telia nu står inför mycket stora utmaningar den närmaste framtiden. Vi är också övertygade om att vi kan dra stor nytta av Reinhold Geijers kunskaper från förändringsarbetet i ett stort börsnoterat bolag, säger koncernchef Jan-Åke Kark. Reinhold Geijer ser fram emot att arbeta i ett av Nordens största företag. - Telia befinner sig i en mycket snabb expansion på en framtidsmarknad i stark tillväxt med globala nätverk och samarbetsformer, vilket gör det till en spännande och stor utmaning, säger han. Emanuela Pedrocco, 30, går in som fullvärdig medlem av koncernledningen under 18 månader. Hon bidrar i koncernledningen både med sina professionella kunskaper och med sin generations erfarenheter, värderingar och syn på ny affärslogik.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se