Telia bygger Baltisk Ring - Investerar 70 miljoner i ny sjökabel

Telia fortsätter sin expansion som nätgrossist på den europeiska marknaden. Telias styrelse beslutade i fredags att satsa 70 miljoner kronor på en sjökabel mellan Åbo-Hangö-Helsingfors som dras under 2000. Kabeln blir första etappen i en ny Baltisk ring som Telia planerar att ha klar inom två år.
Den Baltiska ringen kommer att sträcka sig från Finska viken -St Petersburg -Lettland -Estland -Litauen- Gdansk i Polen. Byggandet sker i etapper och kopplas samman med de kablar som Telia redan har i området tills det blir en riktig ring. Telia har sedan tidigare beslutat om investeringar på närmare 8 miljarder kronor i ökad nätkapacitet i Europa och USA. Kapacitet som Telia säljer på den nya framväxande grossistmarknaden för handel och överföring av stora mängder tele- och datakommunikation. Telias kunder är andra nätoperatörer, främst uppstickare men även etablerade telekombolag. Telia bygger nu för att bli en av de främsta operatörerna på denna nya marknad. - Våra internationella satsningar har hitintills varit mycket lyckade, säger Marianne Nivert, chef för Telia Nät. Kunderna strömmar till och försäljningen går så bra att investeringarna betalar sig direkt. Vårt mål är en omsättning på 15 miljarder inom tre år och det kommer vi att nå. Vid fredagens styrelsemöte presenterades också detaljplaner för den sedan tidigare beslutade utbyggnaden av Viking Network som knyter samman London, Paris och Frankfurt am Main. Telia blir klar med sträckan Frankfurt-München-Berlin-Hamburg-Düsseldorf-Frankfurt i mars i år I USA har Telia nu ett nät som täcker alla stora storstadsområden i landet samt förbindelser emellan. Till skillnad från Europa bygger Telia inte egna nät i USA, utan gör istället bytesaffärer med andra etablerade operatörer och får på så sätt tillgång till nätkapacitet. -Allt lutar mot att vi kommer att pröva den metoden i Europa också, menar Marianne Nivert. Det kan ibland vara ett billigare och snabbare alternativ än att bygga själv eller hyra kapacitet.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se