Telia köper Smålandsbörsen

Telia har förvärvat 91% av Smålandsbörsen Data AB och är nu majoritetsägare i bolaget. Genom förvärvet kommer Telia, via Telia Finans AB, att få ännu bättre möjligheter att kunna erbjuda specialanpassade hyreslösningar för datorutrustning.
Smålandsbörsen är marknadsledande i Norden med att sälja och hyra ut rekonditionerade persondatorer till såväl företag som privatpersoner. Bolaget som har sitt huvudkontor i Växjö har 18 anställda och en omsättning på ca 70 Mkr. - Smålandsbörsen tar totalansvaret för utbytta datorer. Ur en miljöaspekt är detta något mycket positivt eftersom utbytta datorer rekonditioneras och säljs eller hyrs sedan ut till mycket förmånliga priser, säger Conny Halvardson, Smålandsbörsens VD. Smålandsbörsen kommer att ingå i Telias affärsområde Financial Services. - Telia Finans kommer nu kunna erbjuda kunden ännu bättre möjligheter att successivt byta eller uppgradera utrustningen under hyrestiden. Detta är en stor fördel i den snabba utvecklingen inom IT-området, säger Claes Paulsson, VD Telia Finans. Mer om Smålandsbörsens erbjudanden finns att läsa på; www.smalandsborsen.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se