Tidskritisk affärsinformation via SMS ger Telia Mobile nya affärsmöjligheter

I takt med att SMS-trafiken ökar så öppnas nya affärsmöjligheter. Telia Mobile tar ytterligare ett steg inom utvecklingen av mobila informationstjänster och mobil kommunikation när man idag presenterar ett samarbete med amerikanska Categoric Software. Genom samarbetet kommer Telia Mobile att kunna erbjuda sina affärskunder ny teknik för att sända tidskritisk information om viktiga affärshändelser i realtid
SMS-trafiken har ökat kraftigt de senaste åren och Sverige hör till de länder som ligger längst fram i utvecklingen inom detta område. När alltfler vänjer sig vid att använda mobiltelefonen till mer än att bara ringa, tror Telia Mobile att mobila informationstjänster kommer att efterfrågas i mycket större utsträckning. Från att ha varit en rolig bonustjänst för mobiltelefonanvändare blir SMS-tekniken alltmer en affärsmöjlighet för företag som kan ta betalt av de kunder som använder tjänsterna. - Internet i fickan blir verklighet för allt fler, under 1999 ökade datatrafiken i mobilnäten, där SMS ingår, avsevärt och tillväxttakten ökar hela tiden, säger Erik Hallberg, chef för Marknad & Försäljning på Telia Mobile. SMS är en utmärkt teknik för att skicka skräddarsydd tidskritisk information, till exempel för företag som snabbt behöver meddela förändringar till sina kunder. Med WAP kan ytterligare interaktivitet adderas till tjänsterna. Skräddarsydd affärsinformation
Den nya tekniken riktar sig i första hand till Telia Mobiles affärskunder som på olika sätt är beroende av att få ut information till sina användare eller kunder om vad som händer, när det händer. Amerikanska Categoric Software har tagit fram tekniken för tidskritisk informationsöverföring via SMS. Med tekniken kan användaren själv bestämma vilka områden han eller hon vill övervaka. Om någonting oväntat inträffar skickas ett SMS som berättar om det inträffade. På så sätt kan man ha fullständig kontroll över till exempel varorna i ett lager eller inställda flygturer utan att själv behöva informera sig om vad som händer. - Vi vet att många företag har behov av att nå sina nyckelkunder med tidskritisk information var de än befinner sig, säger Thorgeir Einarsson, VD och en av grundarna till Categoric Software. Med denna teknik kan företag snabbt bygga upp värdefulla mobila tjänster för sina kunder, som komplement till befintlig elektronisk handel, och därmed erbjuda mobil kontakt med målgruppen vid alla dygnets tidpunkter. Denna typ av aktiva mobila tjänster kommer att krävas av både konsumenter och affärskunder, vilka i en allt större utsträckning efterfrågar ett automatiskt och intelligent informationsflöde från sina leverantörer och tjänsteföretag. I höstas presenterade Telia Mobile i samarbete med Nokia och Oracle världens första WAP-portal och nu tar man ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen av mobila informationstjänster. Om Categoric Software Corporation
Categoric är ledande inom teknikområdet för tidskritiska och interaktiva "eBiz Alerts" för mobila telefoner. Affärs- och kundkritisk information bevakas av Categoric Alerts från företagens egna datakällor baserade innanför internet-brandväggen. Categorics strategiska partners tillhandahåller innovativa SMS- och WAP-lösningar och tjänster baserat på Categorics unika "Alert Backbone" teknik. Företaget grundades 1996 och har huvudkontor i Sterling, Virginia och London, England. Andra kontor finns i Leatherhead, England,; Mannheim, Tyskland och San Fransisco, Kalifornien. För ytterligare information besök hemsidan på www.categoric.com. Det går också bra ringa på +44 (0)1372 824 440 eller skicka ett e-mail till inquiry@categoric.com.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se