Flaggningsmeddelande

Telia International Holdings BV (Bolaget) har den 12 oktober genom aktielån lånat ut 11 272 500 aktier i Eniro AB. Lånet är lämnat för att underlätta leveransskyldighet om den övertilldelningsoption Bolaget utfärdat i samband med Bolagets inbjudan till förvärv av aktier i Eniro AB skulle komma att utnyttjas. Bolagets innehav av aktier i Eniro AB - exklusive utlånade aktier - uppgår härefter till 63 577 500 aktier, vilket representerar 42,4 procent av aktiekapitalet och röstetalet i Eniro AB. TELIA INTERNATIONAL HOLDINGS BV

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se