Telia Contracting AB avyttras till WFI för 77 miljoner SEK

Som ett led i Teliakoncernens strävan att fokusera på kärnverksamheten har Telia beslutat att avyttra Telia Contracting AB till WFI, Wireless Facilites, Inc.
Telia Contracting AB driver konsultverksamhet inom områdena planering, design, drift, underhåll samt optimering av främst mobila system. Kunderna är tillverkare av telefonisystem som t.ex. Ericsson, Nokia samt teleoperatörer. WFI:s köpeskilling för Telia Contracting är 77 miljoner SEK för 100 procent av aktierna. -Telia Contractings verksamhet med dess höga tekniska kapacitet passar väl in i Wireless Facilities sätt att arbeta, säger Massih Tayebi, styrelseordförande i WFI.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se