Telia Dokumentation tecknar avtal med PNB Communication

Telia Dokumentation och PNB Communication AB har tecknat samarbetsavtal gällande dokumentationstjänster omfattande PNB:s samtliga behov de närmaste två åren. Affären beräknas ha ett värde mellan 50 och 75 MSEK.
Parterna har även en gemensam strävan att finna former för utvidgat samarbete inom området kabelanvisningstjänster med möjlighet att etablera gemensamt callcenter för effektivt betjänande av dylika tjänster. - Det här är ett genombrott för oss på den öppna marknaden. Det ger oss konkurrens-
fördelar som har stor betydelse. Vår långsiktiga satsning på kompetens, utveckling och kvalitetsprodukter har visat sig vara ett konkurrenskraftigt koncept på marknaden, säger Sven-Åke Persson, marknadschef Telia Dokumentation. Telia Dokumentations affär är traditionellt inriktad på geografiska informationstjänster och digital framställning av kartor över kunders kabelnät. Samarbetet med PNB Communication innebär en öppning för nya marknadsområden, som anvisningstjänster för telekombolag, elbolag etc. PNB Communication erbjuder teknik, utbildning och service när kommuner, företag och andra institutioner ska installera och utveckla kommun- och stadsnät av bredband.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se