Telia fastställer introduktionspriset för Eniro AB

Styrelsen för Telia AB (publ) offentliggör introduktionspriset i samband med noteringen av Eniro AB, Nordens ledande leverantör av katalogtjänster och relaterade Internettjänster.
Erbjudandet om att förvärva aktier i Eniro har fulltecknats. Priset har via ett anbudsförfarande fastställts till 84 kronor per aktie, vilket motsvarar en värdering av bolaget till 12,6 miljarder kronor. Erbjudandet omfattade 75 150 000 aktier, motsvarande 50,1 procent av kapitalet i Eniro. Vidare har Telia givit Carnegie och Morgan Stanley Dean Witter en option att förvärva ytterligare 11 272 500 aktier för att täcka övertilldelning. Telia erhåller 6,1 miljarder kronor från försäljningen efter försäljningsomkostnader. Aktierna kommer från och med idag att handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolen ENRO. Eniro publicerar årligen 700 katalogtitlar i nio länder i Norden, Baltikum och Östeuropa. Eniros varumärken i Sverige är Gula Sidorna, Din Del och Emfas. Eniro är därtill ledande på den europeiska marknaden för katalogtjänster på Internet eller via mobiltelefon. Carnegie och Morgan Stanley Dean Witter har varit joint global coordinators och bookrunners. Deutsche Bank, Enskilda Securities och UBS Warburg har varit co-lead managers. Försäljningen av Eniro är ytterligare ett steg i Telias strategi att fokusera på kärnverksamheten. Hittills i år har Teliakoncernen avvecklat sina intressen i IN Good Company, Starman i Estland och SVEFO

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se