Telia kommenterar DO-anmälan

Uppsala Studentkår anmäler Telia till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Kåren hävdar att utländska studenter från icke EU-länder måste erlägga en depositionsavgift på 5 000 kronor för att få teckna ett telefonabonnemang.
Med anledning av detta vill Telia lämna följande kommentar: Precis som alla andra företag vill Telia säkerställa att vi får betalt för utförda tjänster. Detta innebär att nya kunder kreditprövas. Telias riktlinjer för tecknande av telefonabonnemang tillämpas lika för alla, oberoende av nationalitet. När kunden saknar personnummer och vill teckna ett abonnemang kan en vanlig kreditprövning inte göras. Kunden måste därför visa sin kreditvärdighet på annat sätt. I de fall kunden inte kan visa sin kreditvärdighet måste en deposition erläggas på 5 000 kronor. Det har inget att göra med om kunden är svensk, norsk, EU-medborgare eller medborgare i något land utanför EU. Skälen är att avgifter för telefoni faktureras i efterskott. Telias kunder erhåller i praktiken fyra månaders kredit eftersom faktura skickas kvartalsvis med en förfallotid om 30 dagar. Depositionsbeloppet 5 000 kronor har beräknats utifrån en genomsnittlig förbrukning.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se