Telia Mobile sänker minutpriset med upp till 40 procent

Telia Mobile har lanserat ett helt nytt mobilabonnemang som innebär en sänkning av minutpriset med upp till 40 procent. Abonnemanget är inledningen på en helt ny prisstrategi där subventioneringen av mobiltelefoner minskar och där Telias kunderbjudande fokuseras på de egna tjänsterna. I och med detta upphör försäljningen av Pott-abonnemang.
- För såväl Telia som för kunderna skapar detta tydlighet i prisdjungeln. Det innebär också att vi kan sänka minutpriset högst avsevärt. Kvällar och helger kommer minutkostnaden att sjunka till 50 öre och dagtid till 3,50 kr, säger Erik Hallberg, chef Marknad och Försäljning, Telia Mobile Sverige. Lanseringen av den nya abonnemangsformen kommer samtidigt som Telia börjat fasa ut de s.k. Pott-abonnemangen. Marknadsdomstolen meddelade under onsdagen att de inte anser att villkoren för dessa abonnemang varit tillräckligt tydliga och förbjuder därför Telia att använda villkoren. - De kunder som idag har Mobitel Pott kan lugnt stanna kvar i den abonnemangsformen. Kunder som efter avtalstidens utgång har outnyttjad tid i samtalspotten, kommer att få olika erbjudanden. Antingen genom att innestående pott förs över till nya abonnemangs-former eller genom återbetalning av innestående samtalspott, säger Erik Hallberg.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se